Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönen för hel- och deltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2018

Landskap Totaltimlönen, euro
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
Nyland 607 377 13,0 19,3 35,2 22,3
Egentliga Finland 139 763 12,3 16,7 27,6 18,8
Satakunta 59 875 12,4 16,7 26,5 18,6
Egentliga Tavastland 47 863 12,0 16,7 26,9 18,5
Birkaland 155 380 12,4 17,3 29,3 19,5
Päijänne-Tavastland 56 244 12,4 16,6 26,5 18,6
Kymmenedalen 46 579 12,5 17,1 26,5 18,8
Södra Karelen 36 069 12,6 17,2 26,9 19,1
Södra Savolax 36 177 12,2 16,1 24,5 17,7
Norra Savolax 67 180 12,5 16,8 27,0 18,8
Norra Karelen 42 403 12,0 16,2 25,2 17,9
Mellersta Finland 75 452 12,2 16,9 27,3 18,8
Södra Österbotten 50 024 12,2 16,2 24,8 17,9
Österbotten 51 779 12,5 17,3 27,3 19,1
Mellersta Österbotten 18 131 12,3 16,9 26,4 18,7
Norra Österbotten 113 464 12,4 17,3 28,1 19,3
Kajanaland 18 186 12,2 16,4 24,5 17,8
Lappland 47 906 12,4 16,9 25,8 18,4

Källa: Lönestrukturstatistik 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2018, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönen för hel- och deltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2020-03-20_tau_001_sv.html