Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2020

Nationell Utbildningsnivå 2016 Kön Totallöner, euro/månad
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
2 Högre grundnivå Totalt 108 820 1 972 2 703 4 145 2 953
Män 67 266 2 108 2 933 4 485 3 180
Kvinnor 41 554 1 867 2 401 3 446 2 585
3 Andra stadiet Totalt 544 984 2 136 2 813 4 170 3 029
Män 300 623 2 309 3 120 4 549 3 331
Kvinnor 244 361 2 040 2 512 3 391 2 657
4 Specialyrkesutbildningsnivå Totalt 26 394 2 364 3 291 4 930 3 516
Män 14 522 2 697 3 676 5 356 3 918
Kvinnor 11 872 2 217 2 834 4 080 3 025
5 Lägsta högre nivå Totalt 149 183 2 451 3 308 5 275 3 653
Män 50 577 2 725 4 068 6 261 4 348
Kvinnor 98 606 2 394 3 061 4 423 3 297
6 Lägre högskolenivå Totalt 298 445 2 493 3 338 5 258 3 656
Män 132 601 2 700 3 932 6 020 4 198
Kvinnor 165 843 2 408 3 003 4 261 3 221
7 Högre högskolenivå Totalt 273 785 2 953 4 275 6 952 4 709
Män 114 686 3 235 4 785 7 721 5 225
Kvinnor 159 099 2 833 3 997 6 220 4 337
8 Forskarutbildningsnivå Totalt 26 725 3 621 5 057 8 273 5 624
Män 13 770 3 656 5 283 8 628 5 870
Kvinnor 12 955 3 492 4 818 7 948 5 363
Totalt Totalt 1 428 336 2 262 3 217 5 357 3 599
Män 694 046 2 425 3 555 5 876 3 932
Kvinnor 734 290 2 177 2 950 4 720 3 284

Källa: Lönestrukturstatistik 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2020, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter utbildningsnivå år 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2021-10-11_tau_001_sv.html