Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 19.4.2010

Producentpriserna för tjänster steg 0,8 procent i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 0,8 procent under det första kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 113,7 0,4 0,8
H Transport och magasinering 115,9 1,0 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 104,5 -0,2 -3,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,9 -1,0 -1,3
L Fastighetsverksamhet 112,8 0,0 5,8
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,1 0,9 0,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 114,7 0,7 0,3
S Annan serviceverksamhet 102,1 1,9 -0,3

Prisstegringen av producentpriserna för tjänster påverkades mest av att hyror för affärs- och kontorslokaler blev dyrare. Prisstegrinen dämpades av att bl. a. priserna av telekommunikation och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner gick ned.

Jämfört med det fjärde kvartalet steg producentpriserna för tjänster med 0,4 procent. Stegringen berodde huvudsakligen på att vägtransporten av gods blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Elina Pääkkö (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2010/01/pthi_2010_01_2010-04-19_tie_001_sv.html