Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Producentprisindex för tjänster 2010, 4:e kvartalet

2010
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor