Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 17.1.2011

Producentpriserna för tjänster steg 1,2 procent i oktober–december

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,2 procent under det fjärde kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005–Q4/2010

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), Q1/2005–Q4/2010

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att hyror för affärs- och kontorslokaler och vägtransporten av gods blev dyrare jämfört med förra året. Prisstegringen dämpades mest av att priserna av telekommunikation gick ned.

Jämfört med det tredje kvartalet gick producentpriserna för tjänster upp med 0,7 procent, vilket till största delen berodde på att hyror för affärs- och kontorslokaler blev dyrare.

Producentprisindex för tjänster 2005=100 (TOL 2008), 4:e kvartalet 2010

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 114,6 0,7 1,2
H Transport och magasinering 117,3 1,0 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 105,8 6,7 1,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 101,1 -0,4 -1,8
L Fastighetsverksamhet 116,7 3,0 3,4
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 122,4 -0,1 1,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 116,0 0,7 1,8
S Annan serviceverksamhet 99,0 -1,1 -1,2

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande ungefär hälften av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Kiuru (09) 1734 3725, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2010/04/pthi_2010_04_2011-01-17_tie_001_sv.html