Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 24.10.2012

Producentpriserna för tjänster steg med 2,3 procent i juli-september

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 2,3 procent under det tredje kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q3/2012

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), Q1/2010–Q3/2012

Producentpriserna för tjänster ökade främst på grund av att vägtransporten av gods blev dyrare jämfört med förra året. På stegringen av priserna inverkade också att priset på uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner, IT-tjänster och teknisk konsultverksamhet gick upp. Prisstegringen dämpades mest av att priserna av telekommunikation gick ned.

Jämfört med det andra kvartalet gick producentpriserna för tjänster ned med 0,2 procent.

Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 3:e kvartalet 2012

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
Totalindex (TOL 2008) 104,7 -0,2 2,3
H Transport och magasinering 106,8 -0,7 2,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 106,3 0,0 3,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 102,0 0,0 1,0
L Fastighetsverksamhet 105,7 0,1 2,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 102,7 -0,1 2,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 108,9 -0,1 4,6
P Utbildning 103,7 1,2 1,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 107,5 0,2 3,2
R Kultur, nöje och fritid 106,3 0,6 3,2
S Annan serviceverksamhet 105,4 0,2 3,1

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företagen producerar för andra företag eller den offentliga sektorn. Totalindexet täcker för närvarande 57 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd 09 1734 3380, Joonas Isoketo 09 1734 3725, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2012/03/pthi_2012_03_2012-10-24_tie_001_sv.html