Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2017

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,8 0,7 1,5
H Transport och magasinering 106,4 0,9 2,6
49 Landtransport; transport i rörsystem 107,1 0,4 2,9
4932 Taxitrafik 113,4 0,0 1,1
4941 Vägtransport, godstrafik 106,6 0,4 3,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 108,1 2,5 8,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,5 0,1 -0,4
5210 Magasinering och varulagring 110,4 0,1 1,9
5224 Godshantering 97,1 0,1 -2,2
53 Post- och kurirverksamhet 141,3 4,2 6,9
5310 Postbefordran via nationella posten 147,5 4,8 7,7
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 111,1 0,4 2,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 118,6 1,0 0,7
5510 Hotellverksamhet 115,5 2,0 -0,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 120,7 0,4 1,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 107,5 0,5 1,0
58 Förlagsverksamhet 114,4 0,3 3,0
61 Telekommunikation 85,9 2,7 0,3
62 IT-tjänster 112,8 0,1 1,3
63 Informationstjänster 103,3 0,2 -2,6
L Fastighetsverksamhet 111,2 0,2 1,6
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 111,8 0,2 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 110,7 0,2 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 112,6 0,2 2,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 107,0 1,3 2,1
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 114,5 -0,5 1,9
6910 Juridisk verksamhet 113,7 -1,1 3,1
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,1 0,0 1,1
702 Konsulttjänster till företag 108,6 2,9 4,3
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 106,4 0,9 1,4
712 Teknisk provning och analys 101,4 0,1 0,3
73 Reklam och marknadsundersökning 101,5 0,7 0,2
731 Reklamverksamhet 101,3 0,9 0,3
732 Marknads- och opinionsundersökning 105,4 -1,8 -1,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 115,0 0,0 -0,5
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 115,9 -0,1 -2,1
7820 Personaluthyrning 109,8 0,1 -0,4
8010 Säkerhetsverksamhet 117,1 -1,2 -1,9
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 117,4 0,3 1,2
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 119,7 0,4 1,2
812 Rengöring och lokalvård 115,0 0,2 1,3
P Utbildning 114,7 0,0 1,0
85 Utbildning 114,7 0,0 1,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,7 0,0 0,4
86 Hälso- och sjukvård 116,7 0,0 0,4
R Kultur, nöje och fritid 117,2 0,1 1,6
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 123,7 0,0 3,2
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 112,4 0,2 0,4
S Annan serviceverksamhet 113,6 0,0 0,5
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 117,7 0,1 0,7
96011 Tvätteriverksamhet för företag 107,9 -0,3 0,2

Källa: Producentprisindex för tjänster 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100, 2:a kvartalet 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2017/02/pthi_2017_02_2017-07-24_tau_001_sv.html