Publicerad: 25.1.2021

Producentpriserna för tjänster steg med 0,4 procent under oktober-december från året innan

Enligt Statistikcentralen var förändringen i producentprisindexet för tjänster 0,4 procent på årsnivå under fjärde kvartalet år 2020. Jämfört med föregående kvartal sjönk producentpriserna för tjänster med 0,1 procent.

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–IV/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, I/2015–IV/2020

Producentprisindex för tjänster 2015=100, totalt (BtoAll), 4:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren Indextal Kvartalsförändring,% Årsförändring,%
TOTALINDEX 105,9 -0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 105,9 -0,3 0,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,6 0,4 -0,4
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,6 0,0 -1,5
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,3 0,3 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,1 -0,3 -0,6
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,2 -0,5 1,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 107,3 1,0 0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,0 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,2 0,2 -0,2
S ANDRA TJÄNSTER 107,0 0,0 1,7

Producentprisindex för tjänster täcker för närvarande ungefär 60 procent av marknadstjänsterna.


Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (263,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/04/pthi_2020_04_2021-01-25_tie_001_sv.html