Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för tjänster 2021, 2:a kvartalet

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 110,5 1,0 1,9
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 102,8 3,3 4,9
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 99,5 3,8 3,6
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 97,0 9,9 14,4
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 95,7 1,8 -0,3
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 115,9 0,5 -0,5
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 85,4 -3,1 6,1
50 Tjänster avseende sjötransport 98,7 -7,6 10,5
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 98,7 -7,6 10,5
51 Tjänster avseende lufttransport 108,5 -2,5 4,8
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 100,4 1,0 -0,8
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 100,4 1,0 -0,8
53 Postbefordran och kurirtjänster 139,4 0,0 4,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 139,4 0,0 4,1
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 110,3 0,7 1,2
55 Hotell- och logitjänster 112,4 3,0 -9,6
56 Bar- och restaurangtjänster 110,0 0,6 2,2
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 114,6 -0,7 1,3
59 Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning 100,2 . .
61 Telekommunikation 109,9 -0,9 1,1
L FASTIGHETSTJÄNSTER 110,5 0,1 0,9
68 Fastighetstjänster 110,5 0,1 0,9
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,9 0,1 0,9
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 110,9 0,1 0,9
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 102,7 -0,2 1,3
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 97,3 0,6 -0,6
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 97,1 0,4 -0,8
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 97,1 0,4 -0,8
74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 101,3 . .
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 109,4 1,2 8,5
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 114,3 4,8 17,1
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 114,3 4,8 17,1
79 Resetjänster och relaterade tjänster 99,2 . .
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 111,2 1,4 1,9
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 111,2 1,4 1,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,7 -0,5 0,6
85 Tjänster avseende utbildning 106,7 -0,5 0,6
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 120,5 2,7 3,1
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 120,5 2,7 3,1
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 106,5 1,4 0,2
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,4 -0,3 -0,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 102,9 2,3 0,6
S ANDRA TJÄNSTER 108,2 0,5 1,7
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,8 0,0 1,3
96 Andra konsumenttjänster 108,2 0,7 1,8
96.01 Tvätteritjänster 107,3 0,8 0,3
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 107,9 0,6 1,9
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 112,8 1,2 2,1

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_003_sv.html