Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.–31.10.2011

Antal nätter Antal 1000 pass. Andel procent (%)
Ingen övernattning 1 709 40
En natt 619 15
Två nätter 450 11
Tre nätter 340 8
Fyra nätter 245 6
Fem nätter 143 3
Sex nätter 80 2
Sju nätter 132 3
8-14 nätter 293 7
15-21 nätter 87 2
22-60 nätter 131 3
Mera än 60 nätter 36 1
Totalt 4 265 100

Källa: Gränsintervjuundersökning 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jyrki Krzywacki (09) 1734 2701, rajahaastattelut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Gränsintervjuundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-9809. Sommar (1.5.-31.10.2011) 2011, Tabellbilaga 2. Antal nätter i Finland av utländska resenärer 1.5.–31.10.2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rajat/2011/02/rajat_2011_02_2012-03-21_tau_002_sv.html