Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över beviljade bygglov beskriver utvecklingen av antalet bygglov månadsvis. Populationen för statistiken utgörs av nya husbyggnader och tillbyggnader, men inte reparationer av byggnader. Statistiken sammanställs som preliminär statistik, för att man utgående från den i ett så tidigt skede som möjligt skall kunna förutse utvecklingen av volymen för husbyggandet. Volymen mäts i statistiken med byggnadsprojektens kubikvolym och antalet bostäder.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bygglov [e-publikation].
ISSN=1798-4270. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rl/meta_sv.html