Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.9.2006

Fordonen fortfarande den största produktgruppen inom investeringar i finansieringsleasing

Värdet av nyanskaffningar inom fordonsleasing ökade under år 2005 med 23 procent till 569 miljoner euro. Värdet av nyanskaffningarna av datautrustning ökade med 11 procent till 366 miljoner euro. Totalt ökade investeringarna i finansieringsleasing med 24 procent till 1 590 miljoner euro, varav den egentliga finansieringsleasingens andel var 1 384 miljoner och sale-and-leaseback-verksamhetens och fastighetsleasingens andel var 2 006 miljoner euro. Företagens och bostadssamfundens andel av investeringarna i finansieringsleasing var 88 procent och den offentliga sektorns något under 7 procent. Av näringsgrenarna ingick parti- och detaljhandeln de flesta avtalen om finansieringsleasing. Värdet av denna näringsgrens nya avtal uppgick till 516 miljoner euro, vilket är 147 procent mer än året innan. Värdet av de nya avtalen inom industrin ökade med 27 procent till 254 miljoner euro.

Investeringar i finansieringsleasing (1) efter produktgrupp år 2005; %

(1) exkl. sale-and-leaseback och fastighetsleasing

Källa: Månadsserier över finansieringsmarknaden, september 2006, Finansiering och försäkring 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Virkkunen (09) 1734 3550

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 18.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansieringsleasing [e-publikation].
ISSN=2343-0990. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rlea/2005/rlea_2005_2006-09-18_tie_001_sv.html