Pressmeddelande 18.9.2006

Investeringar i finansieringsleasing ökade i fjol med 24 procent

Inhemska kreditinstitut och andra företag som erbjuder leasingfinansiering finansierade år 2005 anskaffningar av anläggningstillgångar med finansieringsleasingavtal till ett värde av 1 590 miljoner euro. Av detta utgjorde värdet på egentlig finansieringsleasing 1 384 miljoner och värdet på sale and lease back-avtal och fastighetsleasing 206 miljoner euro. Investeringar i finansieringsleasing ökade under år 2005 med 24 procent, dvs. med 308 miljoner euro från året innan. Däremot minskade hyrorna från finansieringsleasingverksamheten med 2 procent. Totalt betalades 849 miljoner euro i hyror. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

Värdet på avtal om fordonsleasing ökade med närmare 23 procent från året innan, dvs. till 569 miljoner euro. Fordonen, med en andel på 41 procent, var fortfarande den största produktgruppen inom finansieringsleasing. Investeringar i datautrustning ökade med 11 miljoner euro och uppgick till totalt 366 miljoner euro. Av de enskilda näringsgrenarna gjordes mest investeringar i finansieringsleasing inom parti- och detaljhandeln. Inom näringsgrenen ökade värdet på nya avtal med 41 procent till 516 miljoner euro. Inom tillverkning ökade värdet på nya avtal med 27 procent till 254 miljoner euro. Försäljning av leasingobjekt uppgick till totalt 674 miljoner euro, vilket är 212 miljoner euro mer än året innan.

Investeringar i finansieringsleasing* efter produktgrupp åren 1997-2005, miljoner euro

* exkl. sale and lease back-avtal och fastighetsleasing

Finansieringsleasing är långfristig uthyrning, där finansiären förvärvar ett objekt som hyrestagaren behöver och hyr ut det på basis av ett långfristigt hyresavtal. Fastighetsleasing omfattar närmast uthyrning av fastighetsaktier enligt leasingvillkor. Med ett sale and lease back-avtal säljer kunden objektet till finansiären och hyr det sedan av finansiären. Bruksleasing och finansiering av hyresavtal finns inte med i statistiken. Uppgifterna i statistiken finansieringsleasing 2005 har samlats in från tio kreditinstitut som bedriver finansieringsleasing och åtta andra företag som bedriver finansieringsleasing.

Källa: Finansmarknadens månadsserier 2006 september. Finansiering och försäkring 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Virkkunen (09) 1734 3550, fornamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Offentliggörandet i anslutning till meddelandet.