Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.1.2013

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi edelleen vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 118,8 prosenttiin vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien velkoja lisäsi edelleen kasvanut lainanotto. Kotitalouksien nettorahoitusvarat eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus kääntyivät kuitenkin kasvuun, mikä selittyy pääosin osakekurssien nousun aiheuttamalla noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien arvonnousulla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Kotitalouksien velkaantumisaste

Kotitalouksien velkaantumisaste

Edellisellä neljänneksellä kiihtynyt kotitalouksien velkaantuminen hidastui hieman vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien velat kasvoivat periodin aikana 1,4 prosenttia, mikä nosti velkakannan 131,7 miljardiin euroon. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalouksien sijoituskäyttäytyminen oli varsin maltillista neljänneksen aikana. Vaikka nettomääräiset sijoitukset osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin olivat hyvin vähäisiä, nousuun kääntyneet pörssikurssit näkyivät kotitalouksien hallussa pitämien varojen arvonnousuna. Yksin noteeratuista osakkeista kotitalouksille kertyi hallussapitovoittoa 1,4 miljardia euroa. Edellisellä neljänneksellä 1,5 miljardilla kasvaneiden talletusvarojen määrä pysyi kutakuinkin ennallaan 81,0 miljardissa eurossa, mikä on 36 prosenttia kotitalouksien kaikista rahoitusvaroista.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 1,9 prosenttia ollen 225,2 miljardia periodin lopussa. Kun vastaavasti velat kasvoivat vain 1,4 prosenttia nettorahoitusvarat kääntyivät 2,7 prosentin kasvuun. Kotitalouksien nettorahoitusvarat olivat 93,5 miljardia euroa vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopussa.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä parantunut yritysten nettorahoitusvarallisuusasema pysyi kolmannella neljänneksellä käytännössä ennallaan. Syyskuun 2012 lopussa yrityksillä oli 187,3 miljardia euroa enemmän velkoja kuin rahoitusvaroja. Yritysten velkarahoitus nousi yhdellä prosentilla 215,4 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2012/03/rtp_2012_03_2013-01-18_tie_001_fi.html