Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.1.2013

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under tredje kvartalet år 2012. Den fortsatta ökningen av låntagandet ökade hushållens skulder. Hushållens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, vände dock uppåt, vilket till största delen beror på att värdet av noterade aktier och finansandelar ökade till följd av de stigande aktiekurserna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättningsgrad

Hushållens skuldsättning, som under det föregående kvartalet tilltagit, avtog något under tredje kvartalet år 2012. Hushållens skulder ökade under perioden med 1,4 procent, vilket ökade skuldbeståndet till 131,7 miljarder euro. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Hushållens investeringsbeteende var ganska måttfullt under kvartalet. Även om nettoplaceringarna i aktier och fondandelar var väldigt små, syntes de stigande börskurserna som en värdeökning av hushållens tillgångar. Hushållens kapitalvinst enbart på noterade aktier uppgick till 1,4 miljarder euro. Insättningarna, som under föregående kvartal ökade med 1,5 miljarder, förblev i stort sett oförändrade och uppgick till 81,0 miljarder euro, vilket utgör 36 procent av hushållens samtliga finansiella tillgångar.

Under tredje kvartalet år 2012 ökade hushållens finansiella tillgångar med 1,9 procent och uppgick till 225,2 miljarder i slutet av perioden. Då skulderna på motsvarande sätt ökade med endast 1,4 procent, vände de finansiella nettotillgångarna uppåt med 2,7 procent. Hushållens finansiella nettotillgångar uppgick till 93,5 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet år 2012.

Företagens finansiella nettoställning, som förbättrats under andra kvartalet år 2012, förblev i praktiken oförändrad under tredje kvartalet. I slutet av september 2012 översteg företagens skulder de finansiella tillgångarna med 187,3 miljarder euro. Företagens skuldfinansiering ökade med 1 procent till 215,4 miljarder euro. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev sammanlagt.


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (256,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/03/rtp_2012_03_2013-01-18_tie_001_sv.html