Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR

Instrument År/Kvartal
2011/I 2011/II 2011/III 2011/IV 2012/I 2012/II 2012/III
Finansobjekt totalt 523 273 516 833 496 321 497 003 514 763 510 329 513 164
Penningmarknadsinstrument 4 737 5 333 6 203 5 424 5 616 6 116 5 835
Masskuldebrevslån 23 494 23 684 23 675 24 023 26 240 27 156 30 598
Finansiella derivat 3 012 3 371 5 965 6 366 5 665 6 683 6 479
Lån 162 087 168 615 169 841 170 717 173 385 179 885 179 008
Noterade aktier 137 915 120 902 94 439 94 894 107 089 92 134 96 257
Icke noterade aktier och andra ägarandelar 139 950 142 520 143 925 144 797 146 135 145 303 144 187
Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter 52 078 52 408 52 273 50 782 50 633 53 052 50 800
Finansiella nettotillgångar -216 938 -206 262 -182 378 -180 591 -194 971 -186 952 -187 319

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 1. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2012/03/rtp_2012_03_2013-01-18_tau_001_sv.html