Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringen av statistiken över kommunekonomin medför ändringar i uppgifterna om den offentliga sektorn

I januaripublikationen 2017 ändrades siffrorna för årsstatistiken för år 2015 mer än normalt när det gäller den offentliga sektorn. Detta innebär ändringar också i siffrorna för statistikgrenarna sektorräkenskaper kvartalsvis och offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis för åren 2015 och 2016. 

Ändringen beror på revideringen av det viktigaste källmaterialet för lokalförvaltningssektorn, statistiken över kommunekonomin (årsstatistik) samt kommunekonomin kvartalsvis. Revideringen förbättrar uppgifternas kvalitet, men medför ett avbrott i tidsserierna mellan åren 2014 och 2015. Uppgifterna mellan dessa år är inte nödvändigtvis jämförbara. Ändringen inverkar på summauppgifterna om lokalförvaltningen (sektor S1313) och den offentliga sektorn.

På grund av revideringen konsolideras lokalförvaltningssektorns interna köp av tjänster. Detta minskar sektorns köp av tjänster, dvs. insatsförbrukningen, och inkomster från försäljning av tjänster, dvs. marknadsproduktionen, lika mycket. På motsvarande sätt minskar detta den offentliga sektorns totala utgifter och inkomster. Effekten är ungefär 1,2 miljarder euro per år, dvs. omkring 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Revideringen har ingen inverkan på nettoupplåningen, dvs. underskottet. På konsumtionsutgifterna har revideringen bara en liten inverkan, de är fortfarande jämförbara mellan olika år. På kvartalsfördelningen har revideringen ingen betydande inverkan.


Senast uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/sekn_2017-03-16_uut_001_sv.html