Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Sjukvårdsersättningar

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Sjukvårdsersättningar
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Alla som är stadigvarande bosatta i Finland omfattas av den allmänna sjukförsäkringen och kan få sina sjukvårdskostnader ersatta enligt sjukförsäkringslagen. Sjukvårdskostnader som kan ersättas är kostnaderna för ersättningsgilla receptbelagda läkemedel, kostnaderna för sjuk- och hälsovårdstjänster inom öppenvården samt kostnaderna för resor som gjorts på grund av sjukdom. Hälso- och sjukvårdstjänster inom öppenvården är privatläkar-, privattandläkar- och munhygienisttjänster samt läkar- eller tandläkarordinerad undersökning och behandling på privata undersöknings- och vårdinrättningar. Statistiken över sjukvårdsersättningar används för att följa upp läkemedelskostnadsutvecklingen samt för att beskriva i vilken omfattning privata sjukvårdstjänster inom öppenvården anlitas.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, sjukvård, läkemedelsersättningar, sjukfrekvens, sjukförsäkring, sjukvårdsersättningar, resor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sjukvårdsersättningar [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 26.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/shokorv/index_sv.html