Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publiceringen av omsättningsestimat för storföretag upphör (21.1.2021)
Statistikcentralen lägger ned publiceringen av omsättningsestimatet för storföretag. Statistiken utkommer sista gången 29.1.2021 då uppgifterna om december år 2020 publiceras. Preliminära uppgifter som beskriver utvecklingen av omsättningen kommer att publiceras med omkring en månads eftersläpning fr.o.m. mars i år gällande omsättningsindexen för industrin, byggverksamhet och servicebranscher. Preliminära uppgifter om näringsgrenen handeln publiceras redan nu med en eftersläpning på något under en månad. Dessutom finns preliminära uppgifter om utvecklingen av omsättningen tillgängliga i form av experimentell statistik (på finska).

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/index_sv.html