Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Omsättningsestimatet för storföretag beskriver utvecklingen av omsättningen i de mest betydande företagen i sin näringsgren med en eftersläpning på ungefär en månad från utgången av statistikmånaden. Materialet vid beräkningen av estimatet utgörs av de ungefär 2 000 företag inom industri, byggverksamhet, handel och andra servicebranscher som omfattas av enkäten. Omsättningen, som inte innehåller moms, motsvarar i huvudsak omsättningsuppgiften enligt bokföringslagen. Ifråga om byggföretag i statistiken omfattar omsättningen inhemsk försäljning. Beräkningen bygger på förändringsestimering och omfattar uppgifterna om de företag som har jämförbara omsättningsuppgifter både för granskningsmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas på basis av dessa summor. Omsättningsindexet för motsvarande månad året innan höjs med erhållen förändring på årsnivå. Omsättningsindex publiceras täckande också över handel, övriga tjänster, industri och byggverksamhet. Vi producerar som beställda specialutredningar också uppgifter om omsättning och exportomsättning inom andra näringsgrenar, företagsgrupper och områden.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Omsättningsestimat för storföretag [e-publikation].
ISSN=2342-0715. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/slv/meta_sv.html