Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 2.7.2010

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu lisääntyi ja työmatkailu väheni vuonna 2009

Suomalaisten ulkomaanmatkailu lisääntyi vuonna 2009 edellisvuosia voimakkaammin ja kohdemaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Myös kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa tehtiin edellisvuotta enemmän ja niiden määrä nousi 3 prosenttia. Ulkomaille tehdyt työmatkat sen sijaan vähenivät yhteensä yli viidenneksen ja kotimaan työmatkat 12 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 19 038 iältään 15–74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Kuvio 1. Suomalaisten matkailu 2000–2009

Kuvio 1. Suomalaisten matkailu 2000–2009

15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät vuoden 2009 aikana kaikkiaan 36,8 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä matkaa, kun mukaan on laskettu kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Yöpymisen sisältäneistä matkoista suurin osa, yli 22 miljoonaa matkaa, oli matkoja omalle mökille ja vierailumatkoja sukulaisten ja tuttavien luo. Yli yön kestäneiden matkojen lisäksi suomalaiset tekivät lähes 900 000 ulkomaille suuntautunutta päivämatkaa. Suomalaisten matkailu -tutkimuksen ulkopuolelle jäävät kotimaassa tehdyt päivämatkat.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkat

Vuonna 2009 ulkomaille tehtiin 3,6 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa. Vapaa-ajanmatkoja ulkomaille tehtiin 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäystä oli 267 000 matkaa. Kuluneella vuosikymmenellä ainoastaan vuonna 2004 matkojen määrä on lisääntynyt tätä enemmän.

Ulkomaan vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat pysyivät samoina kuin edeltävinäkin vuosina. Eniten matkoja tehtiin Viroon. Viroon suuntautui joka viides yöpymisen kohdemaassa sisältänyt vapaa-ajanmatka eli 718 000 matkaa. Toiseksi eniten matkoja tehtiin Espanjaan, 390 000 matkaa. Espanjaan tehdyistä matkoista yli puolet, eli 208 000 matkaa, oli matkoja Kanarian saarille. Kolmanneksi suosituin kohdemaa oli Ruotsi 378 000:lla matkalla.

Kymmenen suosituimman kohdemaan joukossa kahden edellisen vuoden tapaan olivat myös Italia, Saksa, Kreikka, Britannia, Venäjä, Thaimaa ja Ranska, vain järjestyksen hieman vaihdellessa näinä vuosina.

Vuonna 2009 matkustaminen lisääntyi eniten Britanniaan ja Turkkiin sekä Ruotsiin ja Saksaan. Bulgariaan ja Kyprokselle tehtyjen lomamatkojen määrä puolestaan laski eniten vuodesta 2008. Viroon ja Espanjaan (ml. Kanarian saaret) suuntautuneiden matkojen määrä pysyi ennallaan.

Vuonna 2009 yöpymisen kohdemaassa sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista 42 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa matkaa, oli matkatoimistosta ostettuja valmismatkoja eli ns. pakettimatkoja, joihin sisältyvät ainakin matkat kohteeseen ja majoitus. Vuosikymmenen alussa matkoista vielä yli puolet, 55 prosenttia, oli pakettimatkoja.

Kuvio 2. Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2009 ja vertailu vuoteen 2008

Kuvio 2. Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2009 ja vertailu vuoteen 2008

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden lomamatkojen lisäksi suomalaiset tekivät vuonna 2009 noin 1,3 miljoonaa vapaa-ajanristeilyä eli saman verran kuin kahtena edellisenä vuonna. Risteilyt ovat matkoja, jotka sisältävät vain laivayöpymisiä; maissa voidaan käydä mutta ilman yöpymistä. Noin 70 prosenttia vapaa-ajanristeilyistä, eli 868 000 risteilyä, suuntautui Ruotsiin. Viroon tehtiin 389 000 vapaa-ajanristeilyä.

Vuoden 2009 aikana suomalaiset tekivät myös 739 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Näiden matkojen määrä nousi yli neljänneksen vuodesta 2008. Viroon tehtiin 530 000 päivämatkaa ja Ruotsiin 148 000.

15–74-vuotiaat suomalaiset tekivät vuonna 2009 kaikkiaan 5,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Näistä Viroon suuntautui 29 prosenttia, Ruotsiin 25 ja muille lähialueille (Venäjä, Norja, Tanska, Latvia ja Liettua) 7 prosenttia. Yhteensä lähialueille tehtiin 3,4 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa.

Kotimaan vapaa-ajanmatkat

Kotimaassa tehtiin vuonna 2009 noin 5,2 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Määrä kasvoi 3 prosenttia, eli 147 000 matkaa, vuoteen 2008 verrattuna.

Suosituimmat kohdemaakunnat maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla olivat Uusimaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa. Uudellemaalle tehtiin 860 000 matkaa, eli 16 prosenttia matkoista. Lapin osuus oli noin 12 prosenttia, samoin Pohjois-Pohjanmaan. Pirkanmaalle suuntautui noin joka kymmenes matka.

Maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 14,8 miljoonaa kertaa, joista hotelleissa 6,6 miljoonaa ja vuokratuissa mökeissä 3,9 miljoonaa kertaa. Hotelliyöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia ja yöpymiset vuokramökeissä 3 prosenttia vuodesta 2008.

Maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen lisäksi kotimaassa tehtiin 5,4 miljoonaa matkaa omalle mökille ja 16,9 miljoonaa yli yön kestänyttä vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Yhteensä näitä matkoja tehtiin saman verran kuin vuonna 2008.

Mökkimatkoja tehtiin vuonna 2009 eniten Etelä-Savoon, 680 000 matkaa, ja seuraavaksi eniten Varsinais-Suomeen, 540 000 matkaa. Vierailumatkoista 2,6 miljoonaa suuntautui Uudellemaalle ja 1,8 miljoonaa Varsinais-Suomeen.

Työmatkat kotimaassa ja ulkomaille

Suomalaiset tekivät vuonna 2009 yhteensä 4,6 miljoonaa työ- tai kokousmatkaa. Kotimaassa tehtiin 3,5 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Ulkomaille suuntautui yhteensä 1,1 miljoonaa työmatkaa, kun myös työhön liittyvät risteilyt ja päivämatkat lasketaan mukaan.

Vuonna 2009 kotimaan työmatkojen määrä laski 12 prosenttia, eli 460 000 matkaa, vuotta aiemmasta. Sekä toisella että kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin noin 200 000 kotimaan työmatkaa vähemmän kuin vastaavien neljännesten aikana vuonna 2008. Eniten työmatkojen määrä kotimaassa väheni syyskuussa, jolloin tehtiin 145 000 työmatkaa vähemmän kuin vuoden 2008 syyskuussa.

Vuonna 2009 ulkomaille tehtiin 877 000 sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Ulkomaan työmatkojen määrä aleni 23 prosenttia vuodesta 2008. Ulkomaan työmatkat vähenivät yhteensä 269 000 matkaa, joista yli puolet ajoittui toiselle vuosineljännekselle.

Työmatkoista, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa, 45 prosenttia eli 390 000 matkaa, tehtiin lähialueille. Ylivoimaisesti eniten työmatkoja tehtiin Ruotsiin, 167 000 matkaa. Seuraavina tulivat Saksa ja Viro, kumpaankin tehtiin noin 95 000 työmatkaa. Aasiaan, Amerikan mantereelle ja Afrikkaan suuntautui yhteensä noin 100 000 työmatkaa.

Työhön liittyviä päivämatkoja tehtiin vuoden 2009 aikana 122 000, eli lähes saman verran kuin vuonna 2008. Ulkomaille tehtiin myös 97 000 työhön liittyvää risteilyä, mikä on 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

Matkustaneet henkilöt

Matkustaneita henkilöitä koskevat tiedot on saatu erillisellä työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdyllä kyselyllä. Kysely on hyvin suppea ja se sisältää henkilön taustatietojen lisäksi kysymyksiä vain siitä, oliko kohdehenkilö tehnyt tietyntyyppisiä matkoja tutkimusvuoden aikana. Vuoden 2009 tiedot perustuvat 1 815 haastatteluun.

Matkustaneiden henkilöiden lukumäärä on pysytellyt melko vakaana vuodesta toiseen.

Vuoden 2009 aikana 3,6 miljoonaa eli 89 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen matkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki kotimaan- ja ulkomaanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat sekä työmatkat.

Vuonna 2009 vähintään yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 1,8 miljoonaa 15–74-vuotiasta suomalaista. Tämä on 46 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista. Lähes yhtä moni teki ainakin yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Lähes 0,9 miljoonaa henkilöä, eli hieman useampi kuin joka viides 15–74-vuotiaista suomalaisista, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Huomautuksia liitetaulukoihin

[..] Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarmaa esitettäväksi.
[  ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa.

Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (402,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.7.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2009/smat_2009_2010-07-02_tie_001_fi.html