Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj–augusti 2012

Korrigering 3.10.2012 kl. 10.30. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas resor som publicerades 3.10.2012 kl. 9.00. Dess tabellbilagor innehöll felaktiga uppgifter.

Den ökande populariteten för avgiftsbelagd turism visar inga tecken på att avta, då finländarna under maj–augusti reste i stor omfattning både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde åtta procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var ännu livligare och ökade med nästan 17 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Under maj–augusti år 2012 gjordes totalt 16 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor samt arbets- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till 11,7 miljoner under maj–augusti. Av dem var 8,9 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 2,9 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Under den aktuella perioden statistikfördes åtta procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan.

Antalet fritidsresor till utlandet uppgick under maj–augusti till 3,1 miljoner. Dessa omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattning i destinationslandet till 2 448 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 406 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Till utlandet gjordes 246 000 dagsresor under maj–augusti.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska turister oberoende av årstid. Under maj–augusti gick 744 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 284 000 till Sverige. Också länderna norr om Medelhavet var fortfarande finländarnas sommarfavoriter. Antalet resor till Medelhavet uppgick under maj–augusti till 496 000, av dem gick 142 000 till Grekland och 123 000 till Spanien. Antalet resor med övernattning i destinationslandet var 34 procent fler än under motsvarande period året innan.

Utöver fritidsresor gjordes en miljon inhemska arbets- och konferensresor. Arbets- och konferensresorna till utlandet uppgick till 557 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 675 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Under tidigare år har uppgifterna samlats in från 15–74-åringar. I datainsamlingen för undersökningen gjordes en betydande ändring i början av år 2012 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare uppgifter.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (298,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8.2012) 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2012/14/smat_2012_14_2012-10-03_tie_001_sv.html