Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.2.2013

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september–december 2012

Den ökande populariteten för turism visar inga tecken på en recession, då finländarna under september–december reste flitigt i både Finland och utlandet. Finländarna gjorde 16 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Turismen till utlandet var ännu något livligare jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Ökningen var 17 procent.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2012

Under september till december 2012 gjordes totalt 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor samt tjänste- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till 7,8 miljoner under september–december. Av dem var 6,1 miljoner resor till stugan eller besöksresor. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 1,7 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Lappland. Under september–december år 2012 statistikfördes 16 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Under september–december gjordes 2,5 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor . Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattningar i destinationslandet till 1 777 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 409 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Till utlandet gjordes 276 000 dagsresor under september–december.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska turister oberoende av årstid. Under september–december gick 434 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 219 000 till Sverige. Också länderna norr om Medelhavet samt Kanarieöarna var fortfarande höstfavoriter bland finländarna. Under september–december var Medelhavet destination för 352 000 resor, 97 000 av dem gick till spanska fastlandet och Balearerna, 81 000 till Italien och 72 000 till Turkiet. Till Kanarieöarna gjordes 118 000 resor under september–december. Antalet resor med övernattning i destinationslandet var 35 procent fler än under motsvarande period året innan.

Utöver fritidsresor gjordes 1,5 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 691 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 686 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i oktober, november och december 2012 samt januari 2013. Under tidigare år har uppgifterna samlats in från 15–74-åringar. I datainsamlingen för undersökningen gjordes en betydande ändring i början av år 2012 och uppgifterna är därför inte helt jämförbara med tidigare års uppgifter.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

[ .. ] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ . ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12.2012) 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2012/15/smat_2012_15_2013-02-05_tie_001_sv.html