Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2014* och 2013

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Januari-april
2014* 2013
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 793 100 1 636 100
Norden 179 10 223 14
  Sverige 142 8 180 11
Ryssland och Baltikum 469 26 431 26
  Estland 368 20 311 19
Ryssland 88 5 91 6
Öst- och Västeuropa 319 18 299 18
  Storbritannien 50 3 59 4
Tyskland 82 5 71 4
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet 487 27 398 24
  Spanien (utan Kanarieöarna) 110 6 119 7
Spanska Kanarieöarna 198 11 147 9
Italien 63 3 ..  
Amerika 105 6 89 5
  Förenta Staterna (USA) 73 4 ..  
Afrika ..   53 3
Asien och Oceanien 193 11 142 9
  Thailand 97 5 70 4
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 => 029 551 2243), Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 => 029 551 3254), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2014, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2014* och 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/13/smat_2014_13_2014-06-05_tau_004_sv.html