Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2014 samt förändring

Destination Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Årsförändring (2013/2014) Tjänsteresor totalt Årsförändring (2013/2014)
1 000 resor % 1 000 resor %
Resor totalt 1 044 6 354 531 7 929 1,5 1 854 8,2
Norden Totalt 377 1 357 158 1 892 0,7 605 10,3
Danmark .. .. .. 61 -34,4 108 1,2
Norge .. 125 .. 151 36,6 .. ..
Sverige 351 1 173 134 1 658 -0,7 453 20,7
Ryssland och Baltikum Totalt 257 2 284 232 2 773 -4,5 397 34,5
Estland 141 2 055 100 2 297 -4,4 278 36,3
Ryssland 108 170 117 395 -5,4 82 28,9
Öst- och Västeuropa Totalt 194 804 69 1 067 -2,8 562 -5,9
Belgien .. .. .. .. .. 51 -30,1
Frankrike .. 139 .. 164 -23,5 60 42,4
Nederländerna .. .. .. .. .. 61 23,9
Polen .. 62 .. 77 58,3 .. ..
Schweiz .. .. .. 54 39,6 .. ..
Storbritannien .. 167 .. 203 8,4 111 -19,9
Tjeckien .. .. .. 60 5,9 .. ..
Tyskland 61 170 .. 256 -13,3 169 -14,0
Ungern .. 80 .. 97 52,1 .. ..
Österrike .. 52 .. 55 4,5 .. ..
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 119 1 475 .. 1 641 12,8 137 25,7
Spanien (utan Kanarieöarna) 61 326 .. 409 8,1 .. ..
Spanska Kanarieöarna .. 341 .. 347 24,5 .. ..
Grekland .. 187 .. 203 27,0 .. ..
Italien .. 230 .. 265 21,8 66 50,0
Kroatien .. 66 .. 69 2,1 .. ..
Portugal .. 72 .. 72 2,4 .. ..
Turkiet .. 199 .. 211 1,2 .. ..
Amerika Totalt .. 152 .. 212 54,2 88 8,5
Förenta Staterna (USA) .. 114 .. 156 90,7 73 56,8
Afrika Totalt .. 57 .. 67 -5,3 .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. 225 .. 276 3,4 60 -16,3
Thailand .. 129 .. 136 3,4 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2014, Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2014 samt förändring . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_tau_002_sv.html