Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2005-2014

Destinations landskap 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1) 2011 2012 1) 2013 2014
1 000 resor
Resor totalt 4 637 4 873 4 869 5 080 5 228 5 926 5 816 6 380 6 553 5 892
Nyland 551 651 688 732 894 901 949 1 187 1 148 1 123
Egentliga Finland 432 441 471 433 426 533 613 554 508 497
Satakunta 118 141 123 179 125 174 135 163 158 175
Egentliga Tavastland 147 108 157 114 114 133 114 147 147 102
Birkaland 527 608 467 585 551 628 658 790 744 587
Päijänne-Tavastland 118 161 111 122 150 152 181 136 185 220
Kymmenedalen 50 108 119 80 107 81 98 105 126 82
Södra Karelen 91 136 82 116 103 98 81 190 168 130
Södra Savolax 225 208 219 209 202 253 183 267 282 235
Norra Savolax 275 288 297 279 234 400 335 427 374 360
Norra Karelen 138 146 153 176 151 248 214 176 216 192
Mellersta Finland 307 217 328 279 311 439 383 390 415 403
Södra Österbotten 186 187 156 181 197 230 220 209 268 153
Österbotten 103 108 117 124 91 140 125 122 128 103
Mellersta Österbotten 52 .. 51 .. .. 52 52 69 .. ..
Norra Österbotten 518 430 387 513 606 509 614 564 581 546
Kajanaland 182 215 222 220 238 246 189 231 275 211
Lappland 561 598 646 643 610 656 617 612 726 698
Åland 55 77 74 68 70 53 57 .. 63 51
1) Uppgifterna för åren 2010 och 2012 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.
Resorna med avgiftsbelagd inkvartering innehåller minst en övernattning på hotell, i stugbyar, på campingplatser, i hyrda stugor eller i annan avgiftsbelagd inkvartering.
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2014, Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2005-2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_tau_003_sv.html