Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2015* och 2014

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Maj-augusti
2015* 2014
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 2 471 100 2 389 100
Norden Totalt 453 18 522 22
Norge 120 5 86 4
Sverige 284 12 396 17
Ryssland och Baltikum Totalt 771 31 696 29
Estland 644 26 574 24
Ryssland 100 4 85 4
Öst- och Västeuropa Totalt 516 21 429 18
Frankrike 95 4 82 3
Storbritannien 82 3 101 4
Tyskland 128 5 85 4
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 627 25 660 28
Spanien (utan Kanarieöarna) 156 6 174 7
Grekland 143 6 137 6
Italien 117 5 137 6
Turkiet 107 4 83 3
Amerika Totalt .. .. 56 2
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2015, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2015* och 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tau_004_sv.html