Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2015*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring, % 9-12/2015* - 9-12/2014
1 000 resor  
Resor totalt 3 056 2 927 3 020 3 352 12 355 2
Fritid Inrikes Totalt 1 951 1 822 1 778 2 220 7 770 2
Avgiftsbelagd inkvartering 459 393 466 487 1 806 11
Gratis inkvartering 1 491 1 429 1 331 1 733 5 965 -1
Utland Totalt 1) 661 637 613 628 2 539 8
Övernattning i destinationslandet 511 445 456 450 1 861 10
Kryssningar 74 107 98 116 396 14
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 75 86 60 61 282 -7
Tjänst Inrikes Totalt 276 297 437 342 1 352 -7
Utland Totalt 1) 169 172 192 162 695 -3
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2015, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2015* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/15/smat_2015_15_2016-02-05_tau_001_sv.html