Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2015*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 9-12/2015* Resor 9-12/2015* Resor 9-12/2015*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 1 806 100 5 965 100 7 770 100
Nyland 427 24 1 133 19 1 560 20
Egentliga Finland 150 8 537 9 688 9
Satakunta .. .. 257 4 289 4
Egentliga Tavastland .. .. 172 3 204 3
Birkaland 186 10 506 8 693 9
Päijänne-Tavastland 57 3 247 4 304 4
Kymmenedalen .. .. 180 3 211 3
Södra Karelen 68 4 185 3 253 3
Södra Savolax .. .. 283 5 315 4
Norra Savolax 83 5 348 6 431 6
Norra Karelen 62 3 220 4 282 4
Mellersta Finland 133 7 401 7 534 7
Södra Österbotten .. .. 237 4 275 4
Österbotten .. .. 166 3 184 2
Mellersta Österbotten .. .. 70 1 82 1
Norra Österbotten 167 9 496 8 663 9
Kajanaland 84 5 177 3 260 3
Lappland 188 10 344 6 532 7
Åland .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2015, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2015* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/15/smat_2015_15_2016-02-05_tau_002_sv.html