Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2015*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 9-12/2015* 9-12/2015*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      7 770 100 1 352 100
Bil 6 007 77 898 66
Buss 794 10 83 6
Tåg 805 10 236 17
Flyg 106 1 115 9
Annat 59 1 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2015, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2015* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/15/smat_2015_15_2016-02-05_tau_003_sv.html