Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under september-december 2015* och 2014

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet September-december
2015* 2014
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 861 100 1 699 100
Norden Totalt 228 12 278 16
Sverige 166 9 230 14
Ryssland och Baltikum Totalt 550 30 473 28
Estland 459 25 383 23
Ryssland 73 4 63 4
Öst- och Västeuropa Totalt 352 19 319 19
Storbritannien .. .. 51 3
Tyskland 111 6 89 5
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 514 28 494 29
Spanien (utan Kanarieöarna) 133 7 124 7
Spanska Kanarieöarna 116 6 117 7
Grekland 87 5 52 3
Italien .. .. 64 4
Turkiet 72 4 87 5
Amerika Totalt 59 3 51 3
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 144 8 60 4
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2015, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under september-december 2015* och 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/15/smat_2015_15_2016-02-05_tau_004_sv.html