Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under september-december 2015* och 2014

Typ av resa Estland Sverige
Resor under 9-12/2015* Resor under 9-12/2014 Årsförändring, % 9-12/2015* - 9-12/2014 Resor under 9-12/2015* Resor under 9-12/2014 Årsförändring, % 9-12/2015* - 9-12/2014
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 889 757 17 627 691 -9
Fritid Totalt 1) 783 655 20 470 518 -9
Övernattning i destinationslandet 459 383 20 166 230 -28
Kryssningar 116 122 -5 272 222 23
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 208 150 28 .. 66 ..
Tjänst Totalt 1) 106 102 -9 157 173 -9
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 5.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2015, Tabellbilaga 6. Resor till Sverige och Estland under september-december 2015* och 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/15/smat_2015_15_2016-02-05_tau_006_sv.html