Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2015 samt förändring

Destination Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Årsförändring (2014/2015) Tjänsteresor totalt Årsförändring (2014/2015)
1 000 resor % 1 000 resor %
Resor totalt 996 6 643 497 8 137 2,6 1 886 1,7
Norden Totalt 262 1 435 96 1 793 -5,2 532 -12,1
Danmark .. 73 .. 91 49,8 79 -26,7
Norge .. 188 .. 209 38,4 56 71,0
Sverige 227 1 168 85 1 480 -10,7 393 -13,3
Ryssland och Baltikum Totalt 250 2 417 244 2 912 5,0 381 -4,0
Estland 164 2 144 173 2 480 8,0 262 -5,9
Lettland .. .. .. 50 6,8 .. ..
Ryssland 82 219 60 361 -8,6 71 -12,3
Öst- och Västeuropa Totalt 220 948 84 1 251 17,3 622 10,7
Frankrike .. 155 .. 181 10,6 62 4,0
Nederländerna .. .. .. 72 150,3 .. ..
Polen .. 78 .. 89 15,7 .. ..
Schweiz .. .. .. 61 12,8 .. ..
Storbritannien .. 155 .. 200 -1,1 108 -2,8
Tjeckien .. 82 .. 90 51,1 .. ..
Tyskland 61 235 .. 326 27,3 236 40,1
Ungern .. 68 .. 82 -14,8 .. ..
Österrike .. .. .. 55 -1,1 .. ..
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 126 1 388 67 1 580 -3,7 148 8,3
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 310 .. 375 -8,2 .. ..
Spanska Kanarieöarna .. 253 .. 273 -21,3 .. ..
Grekland .. 222 .. 237 16,5 .. ..
Italien .. 199 .. 234 -11,5 .. ..
Kroatien .. .. .. 54 -21,0 .. ..
Portugal .. 82 .. 104 45,7 .. ..
Turkiet .. 208 .. 214 1,2 .. ..
Amerika Totalt 55 125   180 -15,5 98 11,2
Förenta Staterna (USA) .. 73 .. 119 -24,1 61 -15,8
Afrika Totalt .. .. .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 69 307 .. 384 38,8 94 56,4
Förenade Arabemiraten .. 87 .. 99 427,9 .. ..
Thailand .. 117 .. 125 -8,1 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2015, Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2015 samt förändring . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_002_sv.html