Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under januari-april 2016*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 1-4/2016* 1-4/2016*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      6 848 100 1 244 100
Bil 5 338 78 763 61
Buss 582 8 58 5
Tåg 744 11 271 22
Flyg 146 2 145 12
Annat .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2016, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under januari-april 2016* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/13/smat_2016_13_2016-06-08_tau_003_sv.html