Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2016*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 5-8/2016* 5-8/2016*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      11 299 100 983 100
Bil 9 266 82 653 66
Buss 747 7 .. ..
Tåg 888 8 195 20
Flyg 81 1 77 8
Annat 317 3 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_003_sv.html