Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2016* och 2015

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Maj-augusti
2016* 2015
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 2 633 100 2 471 100
Norden Totalt 552 21 453 18
Danmark 63 2 .. ..
Norge 96 4 120 5
Sverige 377 14 284 12
Ryssland och Baltikum Totalt 926 35 771 31
Estland 739 28 644 26
Ryssland 127 5 100 4
Öst- och Västeuropa Totalt 505 19 516 21
Polen 65 2 .. ..
Storbritannien 97 4 82 3
Tjeckien 55 2 .. ..
Tyskland 83 3 128 5
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 551 21 627 25
Spanien (utan Kanarieöarna) 145 6 156 6
Grekland 123 5 143 6
Italien 108 4 117 5
Kroatien 52 2 .. ..
Amerika Totalt 59 2 .. ..
Förenta Staterna (USA) 51 2 .. ..
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under maj-augusti 2016* och 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_004_sv.html