Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2017

Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2016. Resorna till de nordiska länderna, Östeuropa och amerikanska kontinenten ökade i popularitet. Västeuropa och Asien tappade i popularitet bland finländarna. När det gäller de sydeuropeiska länderna ökade de västra Medelhavsländerna i popularitet, medan de östra Medelhavsländerna minskade i popularitet. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 26 miljoner. Tjänsteresandet både inom landet och till utlandet ökade från året innan.

Finländarnas resor 2012–2016 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas resor 2012–2016 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2016, 2015 och 2014

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2016, 2015 och 2014

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2016:
     1,4 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     1,4 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,5 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 14 620 personer i åldern 15–84 år som är fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2016 baserar sig på 1 212 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__lii__smat/?tablelist=true


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 29.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/smat_2016_2017-03-29_tie_001_sv.html