Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2017*

Typ av resa Januari       Februari       Mars         April         Januari-april
totalt
Årsförändring, % 1-4/2017* - 1-4/2016
1 000 resor
Resor totalt 2 380 2 820 3 110 3 380 11 680 5
Fritid Inrikes Totalt 1 520 1 720 1 910 2 090 7 240 6
Avgiftsbelagd inkvartering 330 480 600 480 1 900 7
Gratis inkvartering 1 190 1 240 1 310 1 610 5 350 5
Utland Totalt 1) 480 540 680 760 2 470 6
Övernattning i destinationslandet 320 370 530 630 1 850 10
Kryssningar .. 100 100 .. 350 -11
Dagsresor (ink. dagskryssningar) .. .. .. .. 270 4
Tjänst Inrikes Totalt 260 400 330 380 1 360 10
Utland Totalt 1) 110 160 190 150 610 -9
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2017, Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/13/smat_2017_13_2017-06-07_tau_001_sv.html