Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2015-2017*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
1-4/2015 1-4/2016 1-4/2017* 1-4/2015 1-4/2016 1-4/2017* 1-4/2015 1-4/2016 1-4/2017*
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 1 820 1 770 1 900 5 480 5 080 5 350 7 300 6 850 7 240
Nyland 290 310 330 1 130 800 820 1 420 1 110 1 150
Egentliga Finland 100 120 100 460 380 330 560 500 430
Satakunta .. .. .. 200 200 190 220 220 210
Egentliga Tavastland .. .. .. 160 180 190 200 230 210
Birkaland 240 190 270 620 550 600 850 740 870
Päijänne-Tavastland .. .. .. 240 190 250 310 230 320
Kymmenedalen .. .. .. 140 160 150 140 170 170
Södra Karelen .. .. .. .. 160 150 150 220 180
Södra Savolax .. .. .. 230 230 300 270 260 350
Norra Savolax 160 150 140 300 350 370 470 500 510
Norra Karelen .. .. .. 160 190 170 210 250 190
Mellersta Finland 130 110 120 290 320 390 410 430 510
Södra Österbotten .. .. .. 230 200 240 270 260 290
Österbotten .. .. .. 140 110 110 160 150 140
Mellersta Österbotten .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra Österbotten 240 240 220 440 520 460 680 760 680
Kajanaland .. .. .. 150 110 120 220 170 200
Lappland 250 210 320 410 350 440 660 570 760
Åland .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2017, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/13/smat_2017_13_2017-06-07_tau_003_sv.html