Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2015-2017*

  1-4/2015    1-4/2016    1-4/2017*   
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 820 100 1 690 100 1 850 100
Norden Totalt 210 12 210 13 190 10
Sverige 160 9 160 9 150 8
Ryssland och Baltikum Totalt 510 28 400 24 500 27
Estland 430 23 310 19 370 20
Öst- och Västeuropa Totalt 380 21 300 18 420 23
Västra Mellaneuropa 300 16 240 15 260 19
Östra Mellaneuropa .. .. .. .. .. ..
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 430 24 450 27 460 25
Spanien (utan Kanarieöarna) .. .. 150 9 120 6
Spanska Kanarieöarna 160 9 180 10 210 11
Amerika Totalt .. .. .. .. .. ..
Afrika Totalt .. .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 190 11 190 11 190 10
Thailand .. .. 100 6 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 7.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2017, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/13/smat_2017_13_2017-06-07_tau_005_sv.html