Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2 Inrikesresor efter landskap under januari-april 2018*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Dagsresor Inrikes fritidsresor totalt Tjänsteresor med övernattning Tjänstedagsresor Tjänsteresor totalt
1-4/2018* 1-4/2018* 1-4/2018* 1-4/2018* 1-4/2018* 1-4/2018* 1-4/2018*
1 000 resor
Resor totalt 1 870 4 700 3 590 10 170 1 140 1 350 2 490
Nyland 370 850 700 1 920 370 410 780
Egentliga Finland 100 3301 380 810 .. 130 210
Satakunta .. 150 190 390 .. .. ..
Egentliga Tavastland .. 110 160 310 .. .. ..
Birkaland 200 460 410 1 070 110 120 230
Päijänne-Tavastland .. 130 170 370 .. .. ..
Kymmenedalen .. .. 150 240 .. .. ..
Södra Karelen .. 110 100 260 .. .. ..
Södra Savolax .. 240 .. 370 .. .. ..
Norra Savolax .. 310 240 640 .. .. 140
Norra Karelen 100 190 120 360 .. .. ..
Mellersta Finland .. 330 150 580 100 100 200
Södra Österbotten .. 180 170 380 .. .. ..
Österbotten .. 140 .. 210 .. .. ..
Mellersta Österbotten .. .. .. 130 .. .. ..
Norra Österbotten 220 490 240 960 .. .. 140
Kajanaland 120 110 120 340 .. .. ..
Lappland 310 400 .. 790 .. .. 120
Åland .. .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2018, Tabellbilaga 2.2 Inrikesresor efter landskap under januari-april 2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/13/smat_2018_13_2018-06-07_tau_004_sv.html