Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under maj-augusti 2016-2018*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 5-8/2016 Resor under 5-8/2017 Resor under 5-8/2018* Resor under 5-8/2016 Resor under 5-8/2017 Resor under 5-8/2018*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 1 180 1 060 860 750 760 830
Fritid Totalt 1) 1 080 990 780 650 630 610
Besök hos släkt och vänner .. .. .. 110 170 130
Semester        970 860 650 500 390 430
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) 100 .. .. 100 130 220
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2018, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under maj-augusti 2016-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/14/smat_2018_14_2018-10-12_tau_009_sv.html