Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2018*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring, % 9-12/2018* - 9-12/2017
1 000 resor
Resor totalt 4 680 4 460 4 270 4 490 17 900 ..
Fritid Inrikes Totalt 1) 3 000 2 910 2 620 3 250 11 780 ..
Avgiftsbelagd inkvartering 470 490 430 460 1 850 -8
Gratis inkvartering 1 670 1 380 1 180 1 710 5 930 2
Dagsresor 860 1 030 1 020 1 080 4 000 ..
Utland Totalt 2) 600 670 600 620 2 480 -8
Övernattning i destinationslandet 490 550 460 470 1 970 1
Kryssningar .. .. .. .. 330 -16
Dagsresor (ink. dagskryssningar) .. .. .. .. 190 -46
Tjänst Inrikes Resor med övernattning 380 370 340 260 1 340 -9
Dagsresor 500 320 470 230 1 520 ..
Utland Totalt 2) 210 200 240 140 770 6
1) Inkl. resor med övernattning och dagsresor
2) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2018, Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/15/smat_2018_15_2019-02-07_tau_001_sv.html