Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2018

Typ av resa 2012          2013          2014          2015          2016          2017          2018         
1 000 resor
Resor totalt 39 970 39 040 37 570 38 060 38 910 38 490 38 580
Fritid Inrikes Totalt Totalt 26 770 26 530 25 210 25 720 25 930 26 380 25 680
1 till 3 natt 21 480 21 220 20 070 20 500 20 640 21 200 20 280
Minst 4 natt 5 290 5 310 5 140 5 220 5 290 5 190 5 400
Avgiftsbelagd inkvartering 1) Totalt 6 380 6 550 5 890 6 370 6 420 6 820 6 830
1 till 3 natt 5 060 5 180 4 690 5 100 5 090 5 540 5 330
Minst 4 natt 1 320 1 370 1 200 1 270 1 330 1 290 1 500
Gratis
inkvartering
Totalt 20 390 19 970 19 320 19 350 19 510 19 560 18 850
1 till 3 natt 16 420 16 040 15 380 15 400 15 550 15 660 14 950
Minst 4 natt 3 970 3 930 3 940 3 950 3 960 3 900 3 900
Utland Totalt Totalt 7 100 6 990 7 030 7 250 7 240 7 570 7 390
1 till 3 natt 3 580 3 600 3 430 3 600 3 610 3 830 3 210
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620 3 740 4 180
Övernattning i destinations-
landet
Totalt 5 840 5 720 5 880 6 160 6 100 6 520 6 440
1 till 3 natt 2 320 2 340 2 280 2 510 2 490 2 780 2 260
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620 3 740 4 180
Kryssningar Totalt 1 270 1 270 1 150 1 090 1 140 1 050 950
Tjänst Inrikes Totalt Totalt 4 140 3 950 3 640 3 430 3 860 3 780 3 440
1 till 3 natt 3 770 3 690 3 330 3 140 3 440 3 410 3 050
Minst 4 natt 380 260 300 290 420 370 400
Utland Totalt Totalt 1 950 1 580 1 700 1 660 1 890 1 760 2 060
1 till 3 natt 1 350 1 090 1 220 1 100 1 270 1 240 1 440
Minst 4 natt 600 480 480 560 620 520 620
1) Resorna med avgiftsbelagd inkvartering innehåller minst en övernattning på hotell, i stugbyar, på campingplatser, i hyrda stugor eller i annan avgiftsbelagd inkvartering.
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2018, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/smat_2018_2019-03-28_tau_001_sv.html