Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2019 samt förändring

Destination Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Årsförändring (2018/2019) Tjänsteresor totalt Årsförändring (2018/2019)
1 000 resor % 1 000 resor %
Resor totalt 1 180 6 400 550 8 130 -1 2 290 0
Norden Totalt 390 1 530 180 2 100 8 610 -26
Danmark .. 100 .. 110 -12 130 8
Norge .. 200 .. 240 19 .. ..
Sverige 360 1 210 140 1 720 7 410 -28
Ryssland och Baltikum Totalt 350 1 820 190 2 360 -3 430 34
Estland 220 1 490 .. 1 800 -5 230 21
Lettland .. 130 .. 140 2 .. ..
Ryssland 120 180 .. 390 4 .. ..
Öst- och Västeuropa Totalt 240 1 000 100 1 340 3 720 10
Frankrike .. 140 .. 160 20 .. ..
Polen .. 150 .. 160 27 .. ..
Storbritannien .. 130 .. 200 -8 110 11
Tyskland .. 250 .. 340 11 270 40
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 120 1 560 .. 1 730 -8 260 11
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 340 .. 430 -9 120 91
Spanska Kanarieöarna .. 230 .. 240 -30 .. ..
Grekland .. 240 .. 250 -1 .. ..
Italien .. 280 .. 300 13 .. ..
Kroatien .. 130 .. 130 -7 .. ..
Portugal .. 110 .. 110 7 .. ..
Turkiet .. 120 .. 130 -18 .. ..
Amerika Totalt .. 120 .. 150 -9 100 -14
Förenta Staterna (USA) .. .. .. 100 -20 .. ..
Afrika Totalt .. .. .. 100 49 .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. 280 .. 360 -8 140 21
Thailand .. 110 .. 120 -12 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 11.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2019, Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2019 samt förändring . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2019/smat_2019_2020-06-11_tau_002_sv.html