Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2019-2020*

Destination 1-4/2020*    1-4/2019   
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 060 100 1 740 100
Norden Totalt .. .. 250 15
Sverige .. .. 200 12
Ryssland och Baltikum Totalt 230 22 400 23
Estland 180 17 290 16
Öst- och Västeuropa Totalt 160 15 410 23
Tyskland .. .. 110 6
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 330 31 400 23
Spanien (utan Kanarieöarna) 170 16 100 6
Spanska Kanarieöarna 100 9 140 8
Amerika Totalt .. .. .. ..
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 160 16 180 10
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 3.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2020, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2019-2020* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/13/smat_2020_13_2020-09-03_tau_005_sv.html