Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Finländarnas resor under maj-augusti 2012-2020*

Typ av resa Maj-augusti
2012         2013         2014         2015           2016         2017         2018         2019         2020*       
1 000 resor
Resor totalt 16 480 16 150 15 880 15 390 16 190 16 240 16 400 15 920 10 770
Fritid Inrikes Totalt 11 750 11 500 11 180 10 650 11 300 11 310 11 320 11 200 9 660
Avgiftsbelagd inkvartering 2 870 2 960 2 720 2 750 2 900 2 920 3 080 3 080 2 460
Gratis inkvartering 8 880 8 540 8 450 7 900 8 400 8 380 8 240 8 120 7 200
Utland Totalt 1) 3 110 3 040 3 170 3 130 3 380 3 370 3 240 3 140 560
Övernattning i destinationslandet 2 460 2 310 2 390 2 470 2 630 2 720 2 630 2 470 410
Kryssningar 400 380 440 320 330 320 280 390 ..
Dagsresor (inkl. dagskryssningar) 250 350 340 340 420 340 320 280 ..
Tjänst Inrikes Med övernattning 1 070 1 140 1 000 1 020 980 950 970 1 010 490
Utland Totalt 1) 560 470 520 580 520 620 870 570 ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 3.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2020, Tabellbilaga 1.2. Finländarnas resor under maj-augusti 2012-2020* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/14/smat_2020_14_2020-11-05_tau_002_sv.html