Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2020*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring, % 9-12/2020* - 9-12/2019
1 000 resor
Resor totalt 2 020 2 240 1 630 1 560 8 420 -30
Fritid Inrikes Totalt 2 020 2 240 1 630 1 460 7 350 3
Avgiftsbelagd inkvartering 550 610 490 290 1 940 2
Gratis inkvartering 1 470 1 630 1 150 1 170 5 410 3
Utland Totalt 1) 130 .. .. .. 300 -88
Övernattning i destinationslandet .. .. .. .. 180 -91
Kryssningar .. .. .. .. .. ..
Dagsresor (inkl. dagskryssningar) .. .. .. .. .. ..
Tjänst Inrikes Resor med övernattning 180 260 220 .. 710 -51
Utland Totalt 1) .. .. .. .. .. ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2020, Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2020* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/15/smat_2020_15_2021-02-23_tau_001_sv.html