Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.12.2016

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015, vuonna 2016 uudistetun painotustavan mukaan laskettuna

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa siirryttiin vuonna 2016 puhelinhaastatteluista yhdistelmätiedokeruuseen, jossa 16–69-vuotiaat saivat valita vastaavatko verkkolomakkeella vai puhelinhaastattelussa ja 70–89-vuotiaille tehtiin puhelinhaastattelu.

Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuonna 2016 uudistettiin myös menetelmä, jolla tutkimuksen henkilöitä koskeva aineisto painotetaan vastaamaan koko maan väestöä ottaen huomioon vastauskato. Uudessa laskentatavassa otetaan huomioon myös henkilöiden koulutusaste ja äidinkieli. Jotta vuosien 2016 ja 2015 tutkimusten tulokset olisivat painojen laskentatavan suhteen vertailukelpoisia, vuoden 2015 aineistoon tehtiin revisio laskemalla henkilöpainot uuden menetelmän mukaisesti.

Vuoden 2015 tutkimuksen julkistuksen henkilöitä koskevat liitetaulukot julkaistaan uudelleen revisioidusta aineistosta lasketuilla luvuilla. Liitetaulukoiden luvut muuttuvat vuonna 2015 julkaistuista, mutta muutokset jäävät pääsääntöisesti melko vähäisiksi. Tämän vuoksi 2015 julkistustiedotteen ja katsauksen tekstejä ei ole muutettu, mistä johtuen niissä olevat luvut voivat hieman poiketa uusittujen liitetaulukoiden luvuista.


Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (402,0 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 13 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2015/13/sutivi_2015_13_2016-12-14_tie_001_fi.html