Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2016

Finländarna använder allt oftare internet

År 2016 använde 88 procent av finländarna internet. Av finländarna under 55 år använde nästan alla internet. Av finländarna i åldern 16-89 år använde 72 procent internet flera gånger per dag. Vanligast är användningen av internet för att sköta ärenden, för informationssökning och kommunikation samt för att följa medier. Tolv procent av finländarna hade hyrt inkvartering av en privatperson via internet.


Källa: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik undersökning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tie_001_sv.html